Overgangsvinduer for profesjonelle justeres

FIFA har, som en konsekvens av den pågående pandemi, åpnet for lokale tilpasninger av overgangsvinduer. Dette innenfor rammen av totalt 16 ukers åpningsvindu.

Annonse:

Norges Fotballforbund (NFF) har gjennomført en undersøkelse med klubbene gjennom Toppfotball Kvinner (TFK) og Norsk Toppfotball (NTF). Basert på tilbakemeldingene gjøres følgende justeringer av de kommende overgangsvinduer.

Overgangsvinduet stenger natt til 1 april 2020 for begge kjønn. For profesjonelle overganger på kvinnesiden åpnes et sommervindu i perioden 1. august til 31. august 2020 (ingen justeringer fra tidligere vedtak).

På herresiden deles sommervinduet i to like deler. Det åpnes et 14 dagers vindu to uker før seriestart i tillegg åpnes et 14 dagers vindu i sesong tilpasset klubbturneringer og overgangsvindu på kontinentet. Endelige datoer for de kommende to vinduer vil bli satt når en kjenner tidspunktet for seriestart og hvordan turneringene på kontinentet avvikles sommeren 2020.

Overgangsvinduet for amatører holdes uendret 1.januar - 10.september 2020.

Annonse fra Eliteserien: