Råd til toppfotballaktivitet

Koronaviruset har snudd opp ned på tilværelsen for oss alle. Etter at helsemyndighetene kom med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge besluttet NFF å innstille all aktivitet på breddenivå ut april. All toppfotballaktivitet ble også stoppet.

Annonse:

NTF har etter dialog med medisinsk personell i Folkehelseinstituttet kommet frem til noen enkle treningsråd for våre klubber. Disse rådene stiller NFF seg bak – se denne saken.

Toppfotballaktivitet

Spillerne kan drive fysisk fotballaktivitet – individuelt og/eller i små grupper – i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Følgende utgangspunkter må gjelde for de frivillige treningene: 

 • Den fysiske avstanden mellom spillerne skal til enhver tid være minst 1-2 meter
 • Nulltoleranse for deltakelse dersom symptomer på forkjølelse/sykdom

Praktisk sett må følgende rammer sikres:

 

 • Utendørs trening i små grupper på maksimalt 5 spillere på hver banehalvdel hvor øvelser tilrettelegges slik at spillerne holder minimum 1-2 meters avstand til enhver tid. 
 • Ekstra renhold av baller, søyler, øvrige kontaktpunkter, osv. 
 • Unngå øvelser hvor ballen kommer i kontakt med hodet/ansiktet.
 • Innendørs trening i en gruppe på inntil 5 spillere hvor klubben har full kontroll på at ingen andre benytter lokalitetene og spillerne holder 1-2 meters avstand til enhver tid. Det forutsettes at ekstra grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, kraner, mm) finner sted, at spillerne benytter håndvask jevnlig og for øvrig følger gjeldende påbud og råd fra helsemyndighetene.
 • Det forutsettes å ha faste grupper av spillere som trener sammen over tid slik at man også på denne måten reduserer risiko.
 • Det forutsettes at spillerne skifter tøy hjemme, vasker eget tøy og at spillerne reiser til og fra trening uten å utsette seg selv eller andre for smitte. For eksempel å reise sammen i bil er ikke tillatt.
 • Trenere kan delta i planlegging av treninger både på individ- og gruppenivå, men ikke selv fysisk være på feltet. 
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. Brudd på disse gir økt smittefare og kan medføre betydelige sanksjoner. Det forutsettes også at man forholder seg til permitteringsregler.

Kontaktpersoner:

 • Erik Soler, Sportssjef NTF, +47 90 14 33 15
 • Lise Klaveness,  Direktør Toppfotball & Landslag NFF, 95 17 82 85
   
Annonse fra Eliteserien: